Ez a webhely tartalmazhat olyan szellemi alkotásokkal, szerzői jogokkal kapcsolatos tájékoztatást, amelyeknek az előírásait kötelező betartani. A webhely tartalmazhat technikai pontatlanságokat és sajtóhibákat. Az információk külön figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak vagy módosulhatnak. VX-WARE Kft. mindenkor fenntartja a jelen tájkoztatásban megemlített információk, termékek illetve programok előzetes figyelmeztetés nélküli módosítási és/vagy törlési jogát.

A VX-WARE Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az általa kiadott információk pontosságát illetően. Ezeket az információkat mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja. A VX-WARE Kft. nem garantálja, hogy a bejelentett hibák megoldhatóak lennének a VX-WARE Kft. által kiadott bármely tájékoztatás felhasználásával. Az információk rendelkezésre bocsátásával a VX-WARE Kft. semmilyen módon nem jogosít fel semmilyen szerzői jog, szabadalom illetve egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jog által védett szellemi alkotás vagy információ használatára.

A VX-WARE Kft. nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képező információkat fogadni a webhelyen keresztül. Felhívjuk a figyelmét, hogy a VX-WARE Kft. a hozzá küldött információkat és anyagokat NEM tekinti bizalmasan kezelendőnek! Bármilyen információ vagy anyag a VX-WARE Kft.-hez történő elküldésével korlátlan és visszavonhatatlan joggal ruházza fel a VX-WARE Kft.-t, hogy azokat az információkat vagy anyagokat felhasználja, lemásolja, bemutassa, előadja, módosítsa, továbbítsa és terjessze, valamint beleegyezését adja ahhoz is, hogy a VX-WARE Kft. szabadon felhasználhassa a hozzá bármilyen célból eljuttatott gondolatokat, elképzeléseket, technikai tudást illetve módszereket.

Az Ön nevét azonban nem adjuk ki és semmilyen egyéb módon nem hozzuk nyilvánosságra azt a tényt, hogy az anyagok vagy egyéb információk kitől származnak, a következő eseteket kivéve:
  • ha erre törvényi rendelkezés kötelez minket
  • ha Ön feljogosít minket nevének felhasználására
  • ha előzetesen értesítjük Önt, hogy ennek a webhelynek bizonyos részeire eljuttatott anyagokat vagy egyéb információkat az Ön nevével együtt nyilvánosságra hozzuk, vagy egyéb módon felhasznljuk

A VX-WARE Kft. saját termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag az azok nyújtására vonatkozó megállapodások szabályozzák. Amennyiben a jelen webhelyen keresztül hozzájut olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz, amelyhez nem tartozik megállapodás, akkor azt a terméket vagy szolgáltatást úgy kapja meg "AHOGYAN VAN" (AS-IS), mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garancia, szavatosság vagy jótállás nélkül és annak felhasználása kizárlóag saját felelősségére történik.


A VX-WARE Kft. nem vállal felelősséget egyetlen más webhelyért sem, amely esetleg a jelen webhelyen keresztül érhető el. Amikor olyan weboldalakra látogat el, amely nem a VX-WARE Kft.-é, vegye figyelembe, hogy azok a VX-WARE Kft-től függetlenek, és a VX-WARE Kft.-nek nincs befolyása az ilyen weboldalak tartalma felett. Ezen túlmenően a nem VX-WARE Kft. webhelyeire mutató hivatkozások nem jelentik azt, hogy a VX-WARE Kft. egyetért azoknak a webhelyeknek a tartalmával, vagy bárminemű felelősséget vállal azokért vagy azok használatával kapcsolatban. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy bármi, amit Ön választ saját használatára, mentes legyen vírusoktól, férgektől, trójai faló típusű programoktól és más, romboló természetű dolgoktól.A VX-WARE KFT. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN WEBHELY, VAGY INNEN BÁRMELY MÁS, HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT AZ ÖN ÁLTAL HASZNÁLT INFORMÁCIÓKEZELŐ RENDSZERBEN VAGY BÁRMILYEN MÁS MÓDON, MÉG AKKOR SEM, HA KIFEJEZETTEN FELHVTÁK A FIGYELMÜNKET AZ ILYEN KÁROK FENNÁLLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRE.

A VX-WARE KFT. KIZÁRÓLAG , "AHOGY VAN" (AS-IS) ALAPON BIZTOSÍT MINDEN INFORMÁCIÓT. A VX-WARE KFT. NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, SEM SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, SZAVATOSSÁGOT VAGY JÓTÁLLÁST, IDEÉRTVE AZ ALKALMASSÁGOT VALAMILYEN KONKRÉT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA, A JOGTISZTASÁGOT ILLETVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGET IS.